تاریخچه مهاجرت معکوس معلمان – عنوان کوتاه


وی با اشاره به اینکه روستاهای بهارستان در محدوده شهرستان قرار دارند، افزود: بیش از 85 درصد جمعیت بهارستان را مهاجران تشکیل می دهند و با وجود این نرخ بیکاری در این شهرستان 6 درصد است که به معنای درآمد شهرستان است. خانوارها به دلیل نوع شغل بسیار کم هستند.

فرماندار بهارستان به وجود 22 هزار واحد صنفی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: فعالیت های خدماتی بیشترین درآمد را در بهارستان دارد و بیش از 150 هزار نفر از اهالی شهرستان در شهرستان های همجوار و تهران مشغول به کار هستند.

نوحی در ادامه به کمبود تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شهری و برخی زیرساخت ها در بهارستان اشاره کرد و گفت: با وجود همه امکانات و اماکن ورزشی در بهارستان، سرانه ورزشی 13 سانتی متر برای بیشترین جمعیت بهارستان وجود دارد که نشان می دهد. عمق محرومیت

وی با اشاره به اینکه جمعیت دانش آموزی بهارستان از جمعیت برخی شهرها و ایالت ها بیشتر است، تصریح کرد: حدود 400 هکتار از اراضی بهارستان فرسوده است و برخی از دیوارهای منازل مسکونی با یکدیگر مشترک بوده و اجتماعی ترین آنهاست. آسیب . در بهارستان در وضعیتی فرسوده.

فرماندار بهارستان به جمع آوری 1700 معتاد متجاهر در بهارستان اشاره کرد و گفت: مرکز فعالیت معتادان متجاهر حاشیه رودخانه در شهرستان است.

نوحی با بیان اینکه 28 درصد خانواده های مستضعف و مستضعف بهارستان در حوزه درمانی و بهداشتی مشکل دارند، افزود: شهرستان محروم و کمتر توسعه یافته بهارستان در قاموس بودجه های ملی در حوزه آسیب های اجتماعی گنجانده نشده است. نیاز به توجه ویژه مسئولان در این مورد دارد.

فرماندار بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: کمبود و محرومیت در بهارستان باعث مهاجرت معکوس کارگران و فرهنگیان در حوزه آموزشی و خدماتی شده است.