تاریخچه دولت در تهیه گزارش تفریغ بودجه – عنوان کوتاه


رئیس دیوان محاسبات از تهیه گزارش برداشت بودجه سال گذشته شش ماه زودتر از موعد مقرر خبر داد.

مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال گذشته شش ماه زودتر از موعد مقرر خبر داد.

رئیس دیوان محاسبات در این باره در صفحه شخصی خود نوشت:

به یاری خداوند متعال، تلاش همکارانم در دیوان محاسبات کشور به پایان رسید و گزارش کسر بودجه 1400 نفری شش ماه قبل از مهلت قانونی پایان تیرماه آماده ارائه به مجلس شد.

کسر به موقع در اصلاح ساختار بودجه و افزایش انضباط مالی و کارآمدتر و موثرتر کردن بودجه برای دولت و مجلس نمونه است.

ترسیم بودجه، بررسی اسناد و حساب‌های دستگاه‌های دولتی و تطبیق آن‌ها با نحوه هزینه‌کردن سازمان‌ها و پیشرفت پروژه‌ها براساس قانون بودجه هر ساله است که به عهده دیوان محاسبات کشور است.

آخرین مهلت قانونی برای صدور گزارش کسر بودجه دی ماه هر سال است.

  • منبع خبر: فارس