تاریخچه تولید خودرو در شرکت ماکارونی


سخنگوی وزارت امنیت گفت: سال گذشته یک گروه صنعتی تولید ماکارونی پیشنهاد سرمایه گذاری 1.9 میلیارد دلاری برای تولید یک میلیون خودرو در سال را داده بود. از آنجایی که این گروه در دهه 60 در زمینه ساخت قطعات خودرو فعالیت می کرد، در تیرماه 1400 مجوز تاسیس کارخانه خودرو به این گروه داده شد و اکنون خط تولید در حال تکمیل است.

به گفته قالیباف، تولید خودرو به این گروه محدود نمی شود و سایر هلدینگ ها متعهد به سرمایه گذاری در این حوزه هستند.

تاریخچه تولید خودرو در شرکت ماکارونی ابتدا در عنوان کوتاه نوشته شد. ظاهر شد.