به دیدار امیر عبداللهیان از جانباختگان حادثه رانندگی تشریفاتی بروید


دیروز خودروی تشریفاتی در حین حرکت در لاین ویژه خیابان ولیعصر تهران به سمت سنگفرش منحرف شد و با چند رهگذر برخورد کرد. قربانیان یک بزرگسال و یک کودک بودند که به بیمارستان منتقل شدند.

نوشته آیت امیر عبداللهیان یکی از قربانیان سانحه رانندگی تشریفاتی برای اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.