بهاره رهنما قصد مهاجرت به ترکیه را دارد؟ – شرح کوتاه


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه افزایش مستمری بازنشستگان در سه بخش جداگانه انجام می شود، اعلام کرد: این وزارتخانه است.