برگزاری محرم بدون محدودیت کرونا در تهران – عنوان کوتاه


محسن منصوری بعدازظهر سه شنبه در آستانه بازدید از اولین نمایشگاه «رویداد هم افزایی مدیریت» درباره وضعیت کنونی کرونا در آستانه ماه محرم گفت: وضعیت کرونا در استان تهران بحرانی نیست و تاکنون بوده است. کنترل شده و به دلیل تزریق واکسن کرونا، آرام است و در ثبات نسبی هستیم.

وی گفت: خود را موظف می دانیم که همه شرایط و مصالح را برای جشن باشکوه ماه محرم به ویژه دهه اول محرم آماده کنیم و در این راه از همه توان خود استفاده خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در استان تهران افزود: هیچ محدودیتی برای برگزاری مراسم محرم وجود ندارد، محدودیت ها پروتکل های کلی است که توصیه شده است.