بدهی سنگین پورتو به دلیل طارمی


Correio da Manhã نوشت پورتو بابت خرید مهدی طارمی دو سال پیش همچنان 3.7 میلیون یورو به ریو آوه بدهکار است.

این نشریه گزارش داد که باشگاه ریو آوه تا پایان روز جمعه تنها یک میلیون یورو بابت فروش طارمی دریافت کرده است.

مهاجم تیم ملی کشورمان با پیراهن پورتو 49 بار گلزنی و 35 پاس گل داده است.

بدهی سنگین پورتو به طارمی برای اولین بار در ضربه سر کوتاه نوشته شد. ظاهر شد.