بازار ارز در چه روزهایی باز است؟


بر اساس اعلام قبلی کنترل بازار ارز ایران، این بازار تا اطلاع ثانوی در تمامی روزهای هفته (پنجشنبه و جمعه) تا ساعت 18:00 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس در روزهای پنج شنبه و جمعه 25 و 26 تیرماه بازار ارز تا ساعت 18 فعال بوده و صرافی ها نیز بر همین اساس فعال خواهند بود.

بازار ارز در چه روزهایی باز است؟ اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.