اینجا یک خانه 10 میلیون متری بخر


بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، با توجه به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش یک مورد قیمت مسکن از 22 منطقه شهر تهران با عمر ساخت بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 260 متر جمع آوری شد.

توجه داشته باشید قیمت ها بر حسب متری تومان و تقریبی می باشد زیرا قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر می کند.

منطقه

 

نشانی متر کف عمر ساخت و ساز (سال) قیمت هر متر مربع (تن)
1 سفارش هفتم 3 1 0000000000
2 پانک
یک شهید
1 1 3,00,00
3 زرگنده 7 2 7 6,00
4 تهران پارس 5 1 5 0,00,00
5 شهرهای شمالی 9 4 15 5,00,000
6 وزرا ۰ 1 9 2,00,000
7 پیچ شیمیران 9 1 قرن هشتم یک شهید
8 ماموریت هفت برکه 4 2 15 5,00,000
1 مهرآباد شمشری 5 1 5 2,40,000
11 برایانک 5 2 16 هفتم
11 میدان قزوین یک شهید 1 6 0000000
12 میدان شهدا 5 7 11 21,000,00
13 بلوار ابوذر علامه 9 1 4 000000
4 نبرد جنوب یک شهید 1 4 35000
15 افسر ۰ 2 21 غاز
16 خزانه داری 8 2 1 0000000
17 آزادی 45 1 16 34.721
5 یافت آباد 9 2 8 12,000,00
11 عبدل آباد 4 گرم 2 12 10.10.000
20 شهر ری 4 گرم 3 15 15,000,00
21 چیتگر یک شهید 2 1 21,000,00
22 یک شهرک راه آهن 10 2 4 0.45.00

اینجا نوشته بود در عنوان کوتاه برای اولین بار خانه 10 میلیون متری بخر. ظاهر شد.