اینجا یک خانه 10 میلیون متری بخر


بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، با توجه به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش یک مورد قیمت مسکن از 22 منطقه شهر تهران با عمر ساخت بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 260 متر جمع آوری شد.

توجه داشته باشید قیمت ها بر حسب متری تومان و تقریبی می باشد زیرا قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر می کند.

منطقه

 

نشانیمترکفعمر ساخت و ساز (سال)قیمت هر متر مربع (تن)
1سفارشهفتم310000000000
2پانک
یک شهید
113,00,00
3زرگنده7276,00
4تهران پارس5150,00,00
5شهرهای شمالی94155,00,000
6وزرا۰192,00,000
7پیچ شیمیران91قرن هشتمیک شهید
8ماموریت هفت برکه42155,00,000
1مهرآباد شمشری5152,40,000
11برایانک5216هفتم
11میدان قزوینیک شهید160000000
12میدان شهدا571121,000,00
13بلوار ابوذر علامه914000000
4نبرد جنوبیک شهید1435000
15افسر۰221غاز
16خزانه داری8210000000
17آزادی4511634.721
5یافت آباد92812,000,00
11عبدل آباد4 گرم21210.10.000
20شهر ری4 گرم31515,000,00
21چیتگریک شهید2121,000,00
22یک شهرک راه آهن10240.45.00

اینجا نوشته بود در عنوان کوتاه برای اولین بار خانه 10 میلیون متری بخر. ظاهر شد.