اینجا خودروسازی است نه وزارت خارجه – تیتر کوتاه


چند روز پیش مدیران ارشد ایران خودرو، میثاق نامه ای را تنظیم کردند مبنی بر اینکه از خردادماه تولید خودرو ناقص متوقف شود.

هرچند که این میثاق امری پسندیده است ولی چند نکته در این باب قابل توجه است:

۱- همه دست اندرکاران صنعت خودرو به خوبی می دانند، تولید خودرو به پارامترهای مختلف از جمله تامین قطعه، شرایط اقتصاد داخلی و خارجی بستگی دارد. قطعا اگر قطعه سازان قطعات را به موقع به خودروساز تحویل ندهند و یا اقتصاد ایران با شوک نوسان متغیرهای مهم روبرو شود و یا تولید برخی قطعات وارداتی در دنیا به مشکل بخورد، خودروسازان دیگر نمی توانند خودروهای خود در یک روال با ثبات تولید کنند و ممکن است با کسری قطعه مجددا مواجه شوند. لذا در خصوص آینده نمی توان با اطمینان صحبت کرد.

۲- تولید خودرو کامل حاصل رابطه برد_برد خودروساز با قطعه ساز است. اگر این رابطه به درستی شکل نگیرد و یا شرایط عادلانه نباشد نمی توان انتظار تولید خودرو کامل را داشت و لذا هرگونه اصطکاک بین قطعه ساز و خودروساز می تواند در تامین به موقع قطعه مشکل ایجاد کند. از این رو این میثاق نامه بایستی بین ایران خودرو و قطعه سازان(و یا انجمن های قطعه سازی) بسته می شد. چرا خودروساز بدون قطعه ساز هیچ است.

۳- این میثاق نامه که توسط مدیران ارشد ایران خودرو امضا شده، یک توافق درون گروهی است که براساس رسالت ذاتی مدیران این توافق ضمنی وجود دارد و اصلا نیاز به نوشتن میثاق نامه نیست. مگر تا قبل از این میثاق نامه مدیران ایران خودرو به دنبال تولید خودرو کامل نبودند؟

۴- چنین میثاق نامه هایی بیشتر یک رفتار پوپولیستی است که می تواند فعالیت های اصلی ایران خودرو را تحت شعاع قرار می دهد. خودروسازی هر وقت به سمت چنین رفتارهایی سوق یافته، با انحراف مواجه شده است.

۵- شرکت ایران خودرو که طی ماه های اخیر با حمایت تمام قد جنتلمن قطعه سازی توانسته رکوردهای خوبی در تولید خودرو و تکمیل خودروهای ناقص از خود به جای بگذارد، اصلا نیازی به چنین رفتارهای غیرحرفه ای و سطحی ندارد.

۶- چنین میثاق نامه هایی انسان را به یاد بیانیه های وزارت خارجه می اندازد. در صورتی که اینجا خودروسازی است و یک بنگاه تولیدی صنعتی. در یک واحد تولید، عملکرد و نتیجه کار خود بیانگر عیار مدیران است و نه نوشتن بیانیه و حرف. لذا وقتی عملکرد ماه های اخیر ایران خودرو تحسین برانگیز بوده نیازی به بیانیه و میثاق دیگر نیست.

منبع: خط بازار