ایران “گروسی” را تهدید کرد – تیتر کوتاه


سخنگوی موسسه انرژی اتمی ایران در پاسخ به ایسنا گفت: به مدیرکل آژانس دوست توصیه می کنم از اظهارات رسانه ای غیرحرفه ای با لحن سیاسی دوری کند.

بهروز کمالوندی تاکید کرد: واضح است که اگر مسائل فنی وجود دارد، باید به صورت تخصصی در چارچوب وظایف آژانس رسیدگی شود و از کانال ها و مکانیسم های معمول آژانس پیگیری شود. واضح است که این حوزه چنین تعامل رسانه ای نیست.

وی ادامه داد: از مدیرکل آژانس به عنوان رئیس یک نهاد حقوقی بین المللی انتظار می رود از اظهارات و نظرات سیاسی فاصله گرفته و مراقب باشد که با اظهارات خود روابط بین اعضای آژانس را پیچیده نکند.

سخنگوی موسسه انرژی اتمی گفت: بدون تردید برخی اظهارات غیرساختاری و موضع گیری های سیاسی شرایط را پیچیده می کند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً در گفتگو با رسانه‌های غربی درباره مواضع سیاسی خود در قبال مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد که افکار عمومی به‌ویژه در ایران را شوکه کرد. این اظهارات مدیرکل آژانس پس از سفر وی به سرزمین های اشغالی آشکارتر شده است.