ایران شمارش را به سوئد داد


سفیر ایران در سوئد امروز از مخالفت شدید ایران با حکم حمید نوری به معاون وزیر امور خارجه سوئد خبر داد و گفت: محاکمه و حکم دادگاه حمید نوری برای پاسخگویی به خواسته های یک فرقه تروریستی انجام شده است.

معاون وزیر امور خارجه سوئد در پاسخ گفت: رای دادگاه قابل تجدید نظر است. دولت سوئد از تروریست ها حمایت نمی کند و تمایلی به آسیب رساندن به روابط با ایران ندارد.

مقاله ایران برای اولین بار در هدر کوتاه حساب را به سوئد داد. ظاهر شد.