ایران به خاک سیاه نشست / ورزش مختلط – عنوان کوتاه


امروز ویدئویی از مجموعه ایران مال در فضای مجازی پخش شد که در آن چند زن و مرد به صورت مختلط با لباس های نامناسب مشغول یوگا بودند و فیلم به صورت حرفه ای تولید و پخش شد که به نظر می رسد در یک راستا باشد. با فراخوان ضد انقلاب، کشف حجاب عمومی است.