اکتبر عضو ماه رنی لول


TFE مایل است به عضو ماه اکتبر ما ، رنه لول ، تبریک بگوید! او عضو هر دو مکان است ، به TFE One Loudoun در 2018 و South Reading در 2019 پیوست. رنی دارای مدرک علوم ورزشی است و تقریباً 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته به طور متناوب بین ورزش ها تمرین می کند و تمرینات وزنه ای را برای قدرت می افزاید. رنی گفت از کار در TFE لذت می برد …

منبعSource link

دیدگاهتان را بنویسید