انتشار جزئیات وصول مالیات از کارتخوان ها – شرح کوتاه


مدیرکل حسابرسی مالیاتی گفت: تمامی مبالغ واریز شده به کارتخوان های صنفی ملاک فعالیت نهاد امور مالیاتی در محاسبه مالیات مقطوع است. البته در صورت واریز وجه به حساب مرتبط با دستگاه کارتخوان صنفی در محاسبه مالیات آنها لحاظ نمی شود.

شاهین مستوفی گفت: سازمان امور مالیاتی از مودیان «سود» مالیات می‌خواهد، بنابراین هر چه سود مؤدیان بیشتر باشد، میزان مالیات دریافتی نیز بیشتر می‌شود. طبق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل در سال 1400 معادل 36 میلیون تومان معافیت سود وضع شد و مؤسسه مالیاتی وقتی سود منطقه را محاسبه می کند، سود طبقات را منهای 36 میلیون تومان و مابقی را کسر می کند. از سود مشمول مالیات خواهد شد.

جزئیات وصول مالیات توسط کارتخوان ها منتشر شده است

وی با بیان اینکه نرخ مالیات صاحبان مشاغل بر اساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود، افزود: بر اساس این ماده تا سقف 50 میلیون تومان سود مشمول مالیات 15 درصد و بیش از 50 تا 100 میلیون تومان است. 20 درصد و نسبت به مازاد 100 میلیون تومانی نرخ 25 درصد اعمال می شود بنابراین مالیات به این صورت محاسبه می شود.

مدیرکل دیوان محاسبات مالیاتی ادامه داد: نحوه محاسبه سود مبلغ تراکنش به نوع فعالیت افراد بستگی دارد، بنابراین اگر تعداد و حجم تراکنش کارتخوان های هر دو صنف یکسان باشد، مالیات آن ها برابر است. همینطور یکسان نیست زیرا نسبت سود آنها متفاوت است و میزان مالیات آنها نیز متفاوت خواهد بود.

مستوفی در ادامه گفت: اقدام سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر مشاغل و اصناف مرتبط با بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 بوده و سازمان را ملزم به اعمال قانون می کند. هنگام محاسبه مالیات یک مبلغ مقطوع وجود دارد. البته در صورت واریز وجه به حساب مرتبط با دستگاه کارتخوان صنفی در محاسبه مالیات آنها لحاظ نمی شود.

وی گفت: در این راستا افرادی که مدعی هستند ودیعه کارتخوان آنها در درآمد آنها نیست، باید مدارکی را برای تایید به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و رقم مورد نظر را از ارقام درآمدی خود یعنی نسبت به آن رقم کسر کنند. . ، ادعای مالیات نکنید. برای عملکرد اصناف و مشاغل در سال 1399 نیز از اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه های کارتخوان برای امور مالیاتی استفاده کردیم، زیرا در قانون بودجه سال 1399 به این صورت تصریح نشده بود، برای حمایت از ذینفعان، اعداد موجود در مؤسسه. از سیستم مالیاتی به عنوان حساب تجاری آنها در نظر گرفته شده است که ما دریافت کردیم، کمتر از گردش کارتخوان آنها بود.

مدیرکل حسابرسی مالیاتی افزود: در صورتی که اصناف و مشاغل نیز نسبت به این اعداد اعتراض داشته باشند و مستندات خود مبنی بر سودی نبودن این اعداد را ارائه کنند، سازمان امور مالیاتی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

مستوفی با تاکید بر اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال 1400 نسبت سود فعالیت های تجاری را کاهش داده ایم و نرخ مالیات آنها افزایش نیافته است، گفت: مشخص شد که سازمان امور مالیاتی از این محل مالیات مطالبه کرده است که بعضاً چنین بوده است. صعودی است.

بر اساس این گزارش، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1400/1/1401 مهلت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1400 اقدام نمایند.

  • منبع خبر: ایسنا