انتخاب پرسپولیس به جای تیم ملی! – عنوان کوتاه


قرار شد یکی از کادرفنی پرسپولیس به طور همزمان در این باشگاه و تیم ملی کار کند.

در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر بود که مهرداد خانبان و کریم باقری از تیم پرسپولیس به تیم ملی اضافه شدند و تیم ملی در نهایت موفق شد با صعود قوی جواز انتشار در جام جهانی قطر را به دست آورد.

بعد از این بازی ها اعلام شد که باقری و خانبان باید از تیم ملی و پرسپولیس تیم انتخاب کنند. به همین دلیل کریم باقری در اردوی اخیر تیم ملی که در قطر برگزار شد شرکت نکرد تا نشان دهد پرسپولیس اولویت کاری اوست.

با تمام این اوصاف مهرداد خانبان در اردوی قطر شرکت کرد به طوری که گمان می رفت او تیم ملی را برای کار انتخاب کرده است اما با دور جدید تمرین پرسپولیس خانبان دوباره در تمرین این تیم حاضر شد تا او اعلام کرد که قصد دارد در پرسپولیس کار کند.

با این حال مطلع شدیم که مهرداد خانبان اولویت کار در پرسپولیس را خودش اعلام کرده و قصد دارد در کادر فنی یحیی گل محمدی باقی بماند اما اگر فدراسیون فوتبال با شرط او موافقت کند که همزمان در پرسپولیس و تیم ملی فعالیت کند. ملی به کارش ادامه می دهد اما اگر باید بین این دو تیم تیم انتخاب کند خانبان پرسپولیس را انتخاب می کند.

مهرداد خانبان این روزها در اردوی تدارکاتی همراه پرسپولیس است و در صورت توافق همزمان کارش در هر دو تیم، خانبان در اردوی فیفادی که در شهریور برگزار می شود به همراه تیم ملی می رود اما حضورش در غیر این صورت. حذف در اردوی تیم ملی؛ با این حال باید دید با تغییرات و تحولات احتمالی در کادرفنی تیم ملی جایگاه مربیان در این تیم چگونه خواهد بود.

  • منبع خبر: فارس