امیرعبداللهیان: حتی کاهش سهم مردم ایران از میراث تاریخی را از دست نخواهیم دادبه گزارش سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اقدامات یازده ماهه وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و صادرات محصولات کشاورزی را بررسی کرد. اب. دیپلماسی و مسائل زیست محیطی از جمله مقابله با پدیده گرد و غبار

در این جلسه محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، سمیا رفیعی رئیس کمیته محیط زیست و سایر اعضای کمیسیون نقطه نظرات و انتظارات خود را در خصوص ادعای ایران نسبت به هیرمند و ارس، ضرورت تلاش مشترک کشورهای حاضر در این کمیسیون به اشتراک گذاشتند. منطقه برای مقابله با پدیده گرد و غبار و همچنین پیگیری آنها سیاست کشت فراسرزمینی را پیشنهاد می کنند.

امیر عبداللهیان از تشکیل کمیته مشترک آب ایران و ترکیه برای اولین بار در ماه های اخیر در مورد ادعای ایران به ارس یاد کرد.

وزیر امور خارجه درباره موضوع ادعای ایران به هیرمند و ارس تاکید کرد: حتی کاهش سهم ملت ایران از مطالبات تاریخی و مرزی را واگذار نمی کنیم.

وی با ارائه گزارشی از صادرات محصولات غیرنفتی کشورمان از تلاش روزافزون دستگاه دیپلماسی در این زمینه با همکاری مشترک وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.