امیدوارم کلمه ای که رنگش را از دست داده باشد – عنوانی کوتاه


«امید» واژه ای است که شاید این روزها به ضعیف ترین حالت خود رسیده است و این را از افزایش مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای مختلف به خوبی می توان دریافت.

یک رسانه فارسی در گزارشی با استناد به نظرسنجی شرکت تحلیل داده Stasis نوشت:

*نتایج آخرین نظرسنجی نشان می دهد که 50 درصد جوانان خواهان مهاجرت از ایران هستند. استاسیس یک سازمان آمریکایی است که در زمینه نظرسنجی از ایران فعالیت می کند.

*نتایج آخرین نظرسنجی این سازمان نشان می دهد که یک سوم ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند، یعنی 49 درصد در بین ایرانیان 18 تا 29 سال. یافته های این بررسی نشان می دهد که میزان تمایل به مهاجرت به خارج از کشور در مناطق شهری ایران 36 درصد و در مناطق روستایی 29 درصد است. همچنین 43 درصد ایرانیان دارای مدرک دانشگاهی خواهان مهاجرت هستند در حالی که این رقم برای افراد بدون تحصیلات عالی 31 درصد است.

* بر اساس این نظرسنجی آلمان گزینه اول پاسخگویان است و 16 درصد ایرانی ها قصد رفتن به آلمان را دارند. کانادا و ایالات متحده به ترتیب با 15 و 14 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

* در این نظرسنجی مشکلات اقتصادی به عنوان اولین انگیزه ایرانیان برای مهاجرت با 57 درصد اعلام شد و مهاجرت در جستجوی زندگی بهتر با 25 درصد در رتبه بعدی قرار گرفت.

* یافته دیگری از این نظرسنجی نشان داد که حدود 77 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که جوانان آینده روشنی را پیش روی خود نمی بینند.

* 55 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که اعتقادی به حل مشکلات جوانان ندارند.

* جامعه ایران مدت هاست که وارد یکی از سخت ترین شرایط اقتصادی خود شده است و برای ایرانیان مهاجرت یکی از راه های رهایی از چنین شرایطی است.

* همزمانی شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها، شوک های شدید اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز و نرخ تورم، همراه با رکود شدید اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری منجر به تقویت قوای محرک و محرک برای مهاجرت و همچنین افزایش تمایل به مهاجرت در ایران.

* «کمبود فرصت برای ایفای نقش»، «احساس بی ارزشی» از دیگر دلایل تمایل به مهاجرت به ایران در سال های اخیر است.

* در این میان، آخرین داده های دیده بان مهاجرت ایران نیز نشان می دهد که «وضعیت عمومی» و «عوامل اقتصادی» ایران در سال های اخیر از مهم ترین عوامل و انگیزه های ایرانیان برای مهاجرت است.

* نتایج یک نظرسنجی در ایران حاکی از آن است که 50 درصد کارگران استارت آپی، 44 درصد دانشجویان و 40 درصد پزشکان، پرستاران و پژوهشگران قصد خروج از ایران را دارند. 73 درصد پزشکان و پرستاران و 59 درصد دانشجویان آثار منفی تورم و گرانی را از عوامل تشدید کننده تمایل خود به مهاجرت عنوان کرده اند.

* 69 درصد از معلمان و محققان و 59 درصد از اپراتورهای اولیه تأثیر تغییرات اقتصادی بر تصمیم آنها برای مهاجرت را بسیار زیاد دانسته اند.

* آخرین آمار «رصدخانه مهاجرت ایران» حاکی از آن است که در حال حاضر حدود چهار میلیون و 400 هزار ایرانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند.