امارات در تلاش برای از سرگیری روابط با ایران است


انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک در گفت و گو با رویترز تاکید کرد که ابوظبی در صدد ایجاد هیچ محوری علیه هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه ایران نیست.

وی با تاکید بر اینکه کشورش خواهان درگیری با ایران نیست، خاطرنشان کرد: ابوظبی به دنبال اعزام سفیر به تهران و از سرگیری روابط با ایران است.

این مقام اماراتی گفت: از هر طرحی که بدون هدف قرار دادن کشور ثالث از ما محافظت کند، استقبال می کنیم.

این پست امارات در یک تیتر کوتاه به دنبال از سرگیری روابط با ایران برای اولین بار است. ظاهر شد.