افزایش تامین آب سدهای هرمزگانبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سامانه بارشی باران های موسمی اگرچه تاثیر قابل توجهی در افزایش حجم آب سدهای کشورمان نداشته است، اما بیشترین تاثیر را بر حوزه های آبخیز خلیج فارس و دریای ایران داشته است. دریا. عمان.

گزارش جدید شرکت مدیریت منابع آب حاکی از آن است که سدهای استان هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد بیشترین حجم آب را دریافت کردند.

بنابراین حجم آب سد استقلال هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1400) تا 17 مردادماه به 182 میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه آبی 117 درصد رشد داشته است. در سال گذشته و درصد پر شدن آن به 76 درصد رسیده است. درصد بالغ است.

همچنین سدهای شمیل و نیان از ابتدای سال آبی جاری تا هشتم مردادماه 60 میلیون مترمکعب آب دریافت کرده اند که نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته 236 درصد افزایش داشته و درصد پر شدن آن افزایش یافته است. به 61 درصد رسیده است.

حجم آب سد دز در استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1400) تا هشتم مردادماه به یک میلیون و 820 میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه 38 درصد افزایش داشته است. سال آبی گذشته و درصد پر شدن آن نیز افزایش یافته است و رشد 69 درصدی را نشان می دهد.

سد شهرستان بیجار در استان گیلان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه 69 میلیون مترمکعب حجم آبی را تجربه کرده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی سال گذشته 22 درصد رشد نشان می دهد. درصد پر شدن این سد 66 درصد است.

حجم آب سد درودزن – ملاصدرای استان فارس از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد به 739 میلیون مترمکعب رسیده که با رشد 22 درصدی همراه بوده و میزان پر شدن آن 53 درصد است.

حجم آب مخزن 13 سد دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1400) تا 17 مردادماه به 835 میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته (ابتدا) قرار دارد. . از مهر 1399 تا پایان شهریور 1400) رشد 15 درصدی حاصل شده و درصد پر شدن آنها 50 درصد است.

ذخیره مخزن سد در استان اردبیل از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه به 24 میلیون مترمکعب افزایش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد رشد نشان می دهد.

ارس ارس خدا خیرتان دهد شرق استان آذربایجان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد 797 میلیون مترمکعب آب دریافت کرده است که نسبت به سال آبی گذشته 10 درصد افزایش داشته و درصد پر کردن سد این بوده است 28 درصد منتشر شده است.

سدهای زنجیره کارون از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه با 9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته و درصد پرشدن 68 درصد، 8 هزار و 388 میلیون مترمکعب آب دریافت کردند.

کدام سدها با کاهش آب موجود مواجه شده اند؟

در حالی که برخی از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد شاهد افزایش عرضه آب بوده اند، بسیاری از سدهای کشور کاهش عرضه را تجربه کرده اند.

سد اکباتان آبشینه استان همدان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد تنها 4 میلیون مترمکعب با کاهش 73 درصدی در جایگاه نخست بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده است.

سد کرخه استان خوزستان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مردادماه 863 میلیون مترمکعب آب دریافت کرد که نسبت به سال آبی گذشته 58 درصد کاهش داشته است.

چاه نیمها در استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا 17 مرداد 183 میلیون مترمکعب آب دریافت کرد که نسبت به سال آبی سال گذشته 56 درصد کاهش نشان می دهد.

مابقی سدهای مهم کشور کم و بیش با کاهش آب موجود مواجه شده اند.