اعلام مجوز تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا – عنوان کوتاه


کمال حیدری معاون درمان وزارت بهداشت مجوز تزریق دوز یادآوری واکسن کرونا را برای افرادی که 6 ماه از تزریق قبلی خود می گذرد صادر کرد، متن بخشنامه به شرح زیر است. :

معاون افتخاری بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: اطلاعیه مصوبات یکصد و هشتمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورخ 04/04/1301.
با سلام و احترام
پیوست نامه شماره 101/872/د مورخ 06/08/1401 مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در خصوص ابلاغ مصوبات یکصد و هشتمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با تاکید. با توصیه به دریافت دوز یادآوری واکسن کرونا در تمامی گروه های سنی واجد شرایط دریافت واکسن، بیش از شش ماه از آخرین تزریق آنها می گذرد و به دلیل بازگشت زائران به عتبات عالیات و اجتماع عظیم اربعین حسینی، به دنبال آن مدارس و دانشگاه ها بازگشایی شدند. توجه ویژه به استفاده مستمر از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی منتشر شده از سوی ستاد ملی به ویژه در گروه‌های پرخطر و تقویت بهداشت و درمان مرزها و همکاری دستگاه‌های ذیربط برای تشخیص وضعیت در یک منطقه ضروری است. به موقع یک سویه جدید می رسد جهت احضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد.