اعتراض استقلالی ها به برنامه ساپینتو – عنوان کوتاه


سرمربی استقلال شیوه تمرینات تیم را تغییر داده و پاسخ بازیکنان را دنبال کرده است.

ساپینتو سرمربی استقلال چند روزی است که تمرینات پیش فصل را آغاز کرده و قصد دارد شرایط این تیم را به کلی تغییر دهد. این مربی تمرینات را در شرایط خاصی دنبال می کند و تفاوت زیادی با مربیان داخلی دارد و این تغییر با دلخوری بازیکنان تیم همراه بوده است!

لازم به ذکر است ساپینتو به بازیکنان تیم اعلام کرد که از صبح در اختیار باشگاه باشند و به نوعی در اردو حضور داشته باشند و بعد از تمرین عصر می توانند این اردو را ترک کنند. اعضای تیم که قبلا بعد از هر جلسه تمرین آزاد بودند، حالا بعد از تمرین صبح باید به هتل بروند و بعد از صرف صبحانه و ناهار با اعضای تیم، دوباره برای تمرین عصر آماده شوند و خود را به تیم معرفی کنند. مربیان انجام دادن

در حالی که بازیکنان با چنین روندی غریبه هستند و ابراز نارضایتی کرده اند، اما ساپینتو اینگونه تمرین می کند و این وضعیت برای اعضای تیم تغییر نخواهد کرد. سرمربی این تیم معتقد است بازیکنان تحت قرارداد استقلال باید کاملا در اختیار باشگاه باشند تا بتواند برنامه های خود را بر اساس زمان بندی دقیق تیم اجرایی کند.

  • منبع خبر: میدان