اشتباه محاسباتی وزیر امور اقتصادی برای تورم – تیتر کوتاه


وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تلاش دولت برای کاهش فشار قیمت هاست.

سید احسان خاندوزی:

* با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران، در تابستان سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم و دولت سعی کرد در شش ماهه اول سال روی تثبیت اقتصاد کلان و مهار تورم تمرکز کند که تا پایان اسفند سال گذشته بود. . در تورم نقطه به نقطه کشور اتفاق خوبی افتاد.

* تحریم ها همچنان بر اقتصاد ایران تحت فشار است و نوسانات اخیر بازارهای بین المللی به ویژه در جنگ اوراسیا نه تنها باعث آشفتگی قیمت های جهانی شده است، بلکه حتی سهمیه بندی برخی کالاهای اساسی در منطقه و اطراف آن را نیز به همراه داشته است. به این مشکلات، فشارهای تورمی خارجی نیز اضافه شد که در سال جدید سیاست‌هایی را که باید در سال‌های گذشته برای رفع وابستگی مردم به پول وارداتی انجام می‌شد، محقق کرد.

*اگر در یکی دو ماه اخیر دوباره شاهد افزایش قیمت در اقتصاد ایران هستیم، این ناشی از ترکیب همین متغیرهای فراوان موجود است.

*دولت با انضباط و نظارت صحیح بر بازار به دنبال کنترل قیمت هاست تا جامعه با صبر و تحمل بیشتری بر این شرایط فائق آید. ما انتظار داریم که تورم و فشار قیمت ها در ماه ها و فصول آینده کاهش یابد.

  • منبع خبر: ایسنا