اسرائیل: در پی برخورد نظامی با ایران نیستیم – تیتر کوتاه


وزیر آموزش و پرورش از گنجاندن مهارت‌آموزی، تقویت هویت ملی، قانون و نظم پذیری در برنامه درسی، برنامه‌ریزی برای جذب نخبگان و برگزاری کلاس‌های جبرانی برای دانش آموزانی که در دوره کرونا از درس‌ها عقب مانده اند، خبر داد.