ازدواج با همکاران در ادارات دولتی ممنوع! + فیلم – عنوان کوتاه


مدیر پروژه CNG شرکت پخش فرآورده های نفتی درباره افزایش قیمت CNG گفت: در حال حاضر قیمت فروش هر متر مکعب CNG 453 تومان است. اما بر اساس اعلام، با افزایش 45 درصدی کارمزدها، این رقم به 562 تومان می رسد. یعنی حدود 120 تومان بیشتر از مقدار سوخت.