اخطار/ تا اینجا رمز عبور خود را در عنوان کوتاه من تهران تغییر دهید


رئیس اتحادیه خودروفروشان و تجمع کنندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه بازار خودرو نسبتاً آرام است و مردم به جز خریداران اضطراری به بازار مراجعه نمی کنند، درباره بی توجهی بازار به افزایش نوسانات ارزی بازار طی یک هفته گذشته گفت. .