اخبار مهم خاندوزی در مورد کوپن – عنوان کوتاه


وزیر اقتصاد و دارایی درباره توزیع صورتحساب های الکترونیکی گفت: قضاوت مجلس این بود که دولت باید در هدفمندسازی اجرا و رواج یارانه ها تا حد امکان از سازوکارهایی مانند صورتحساب الکترونیکی استفاده کند.

سید احسن خاندوزی امروز در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود: گزارشات مربوط به بخش های فنی و مقدماتی است که قرار است در برخی استان ها به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا شود. بودن. که اوایل شهریورماه به ستاد اقتصادی دولت تقدیم می شود و نقاط قوت و ضعف استخراج و انشالله پس از آن در خصوص نحوه اجرای آن در سراسر کشور به صورت جامع تصمیم گیری خواهد شد. همه ایالت ها

وزیر اقتصاد با بیان عدم بازگرداندن حقوق معادن دولتی به استان کرمان گفت: یکی از برنامه های جدی دولت در حوزه اقتصادی بحث تعادل منطقه ای و عدالت سرزمینی است به گونه ای که خود ایالت ها و مناطق بتوانند. توانمند شود و اختیارات و منابع زیادی در اختیار دولت ها قرار گیرد باید به حوزه تصمیم گیری بازگردانده شود.

وی افزود: از جمله اتفاقاتی که در دولت سیزدهم رخ داد، سال گذشته بود که حدود 2400 شرکت به ثبت رسید که مالیات و عوارض آنها به نام سایر استان ها یا تهران یا ایالت های مرکزی کشور و مرکز مودیان بزرگ ثبت شده است. در وزارت اقتصاد شناسایی بازگشت و منابع به خود ایالت ها، در این راستا در سال گذشته حدود 6.000.000.000.000 تومان بازگشت از این محل به ایالات متحده خواهیم داشت.

خاندوزی گفت: در سال 1401 مجلس در این زمینه کمک کرد و در قانون بودجه دستور داد که این موضوع در سال جاری تمام شود و در سه ماهه اول امسال حدود 1200 شرکت جدید را شناسایی کردیم که منابعی در اختیار ندارند. از نظر ارزشی مشخص شد که در این مدت 500 میلیارد تومان منابع به ایالت ها بازگشته است.

وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم این روند شگفت انگیز بازگشت منابع به دولت ها تسهیل شود و امسال را در شرایطی به پایان برسانیم که این وظیفه در هر کشوری به طور کامل محقق شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره توزیع صورتحساب های الکترونیکی گفت: قضاوت مجلس این بود که دولت باید بتواند تا حد امکان از سازوکارهایی مانند صورتحساب الکترونیکی در اجرا و عمومی سازی هدفمندی یارانه ها و گزارش ها استفاده کند. مربوط به بخش های فنی و مقدماتی است که برخی از ایالت ها به صورت آزمایشی و آزمایشی اجرا شده است، قرار است در ستاد اقتصادی دولت در ابتدای شهریور ماه بررسی شود و نقاط قوت و ضعف استخراج و انشالله پس از آن که کدام تمهیدات به صورت جامع در تمام ایالت های کشور اجرا شود، تصمیم گیری خواهد شد.