اخبار خیابان ولیعصر


ویدئویی از جشن 10 کیلومتری عید غدیر در خیابان ولیعصر تهران بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.


نوشته خبر خیابان ولیعصر اولین بار در تیتر کوتاه. ظاهر شد.