آیا سلبریتی زیبا ازدواج کرد؟


در تصاویر منتشر شده از این مراسم پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا در کنار یکدیگر دیده می شوند و به نظر می رسد که لباس های خود را ست کرده اند. پریناز ایزدیار برای تشکر از تهیه کنندگان عکس زیر را از این مراسم منتشر کرد و کاربران در پاسخ نوشتند او با این عکس ها ازدواج خود را با هوتن شکیبا رسمی کرد. ویدیوی پریناز ایزدیار و همسرش (طبق شایعات فضای مجازی) هوتن شکیبا در دومین مراسم تشکر از تهیه کنندگان را که در اینستاگرام منتشر شده است را ببینید.


آیا سلبریتی زیبا ازدواج کرد؟ اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.