آمار کرونا در ایران (29 ژوئن) – توضیح کوتاه


در پی اظهارات اخیر رئیس کمیسیون تلفیق حمایت از خانواده و جوانان درباره پیشنهاد راهکارهایی برای ازدواج زنان مجرد و مشخصاً راهکار «ازدواج بین‌المللی»، تعدادی از نمایندگان مجلس در جمع نمایندگان مجلس حاضر شدند. و از نظرات او انتقاد کرد.