آخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی فرهنگیان – عنوان کوتاه


مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از اول تیرماه 1401 تاکنون 24 هزار فرهنگی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند، گفت: مهلت بیمه تکمیلی فرهنگیان تا 10 تیرماه 1401 است.

سید سعید مقدم زاده مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین مهلت بیمه تکمیلی فرهنگیان گفت: بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان از اول تیرماه 1401 اجرایی شد.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال فرهنگیان مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی 3 بار تمدید شده است، آخرین مهلت روز جمعه 10 تیرماه است و این زمان تمدید نخواهد شد.

مقدم زاده افزود: علیرغم اینکه روند ثبت نام بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان ادامه دارد، از اول تیرماه تاکنون بیش از 24 هزار معرفی نامه برای فرهنگیان به مراکز درمانی برای بستری و سایر امور صادر شده است.

وی در خصوص میزان پذیرش بیمه تکمیلی فرهنگیان گفت: تاکنون تعداد متقاضیان ثبت نام بیمه تکمیلی بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر بوده است.