آب درمانی | سلامت کامل


آب درمانی یک روش درمانی قدیمی است که از آب برای کمک به بدن برای بهبود خود استفاده می کند ، این قدمت به اندازه یک انسان است. ما یک بار این روش درمانی را بدون اطلاع از آن به کار بردیم. وقتی از یخ روی رگ به رگ شدن خود استفاده می کنید ، هنگامی که یک حوله داغ را روی گردن سفت می اندازید یا وقتی برای رهایی از تنش خود را در یک وان آب گرم خیس می کنید ، همه اینها آب درمانی است.

Source link

دیدگاهتان را بنویسید